Pracovní vlaky

Nabízíme komplexní služby pro zajištění provozu pracovních vlaků při modernizacích, optimalizacích a rekonstrukcích železničních tratí v České republice – napěť ové a kolejové výluky. Společnost ZABABA zajiš’tuje dlouhodobě provoz pracovních vlaků, který zahrnuje jak krátkodobý pronájem motorových lokomotiv, tak i dlouhodobý pronájem lokomotiv, strojvedoucích a vlakvedoucích nebo vedoucích posunu.

Zpět > Úvod – pronájem lokomotiv | Dále > Reference